Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn sinh viên viết slide trình chiếu powerpoint


người gửi edunet
03-24-2009

Số lần tải: 13,326
Dung lượng: 64kB
Số lần xem: 14,464
Hướng dẫn sinh viên viết slide trình chiếu powerpoint
Dung lượng: 64kB
Xếp trong: ,
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo