Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Nên xem: Giáo viên Hàn Quốc trình bày panô tại hội thảo Korea 9 2006


người gửi edunet
03-24-2009

Số lần tải: 4,242
Dung lượng: 6MB
Số lần xem: 6,347
Nên xem: Giáo viên Hàn Quốc trình bày panô tại hội thảo Korea 9 2006
Dung lượng: 6MB
Xếp trong: ,

Đây là bộ 10 tấm panô do giáo viên các trường tiểu học và trung học ở Hàn Quốc trình bày tại triển lãm eLearning 9/2006.

Về nước tôi có liên hệ lại và họ vui vẻ chia sẻ bản gốc cho mình.

Đáng tham khảo !

Quách Tuấn Ngọc

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo