Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Báo cáo của 1 giáo viên Hàn Quốc


người gửi edunet
03-24-2009

Số lần tải: 5,261
Dung lượng: 1.7MB
Số lần xem: 7,689
Báo cáo của 1 giáo viên Hàn Quốc
Dung lượng: 1.7MB
Xếp trong: ,

elek2006.ppt là báo cáo của 1 giáo viên tiểu học Hàn Quốc tại triển lãm eLearning 9/2006

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo