Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Pa-nô của giáo viên Hàn Quốc giảng về trái đất

Pa-nô của giáo viên Hàn Quốc giảng về trái đất
người gửi edunet
03-24-2009


Số lần tải: 4,306
Dung lượng: 820.4kB
Số lần xem: 6,440
Xếp trong:

Giáo viên nên tham khảo cách trình bày báo cáo khoa học.

Ấn tượng tốt về tính sư phạm.

Korea 9.jpg

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo