Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

eLearning strategy


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 2,419
Dung lượng: 7.8MB
Số lần xem: 3,589
eLearning strategy
Dung lượng: 7.8MB
Xếp trong: ,

100107strategy_ebooknew.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo