Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 6,220
Dung lượng: 5.6MB
Số lần xem: 3,288
162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools
Dung lượng: 5.6MB
Xếp trong: ,

162 Tips and Tricks for Working with e-Learning Tools

121807_toolstips-f.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo