Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

834 Tips for Successful Online Instruction


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 7,383
Dung lượng: 1.1MB
Số lần xem: 3,335
834 Tips for Successful Online Instruction
Dung lượng: 1.1MB
Xếp trong: ,

834 Tips for Successful Online Instruction

guildtipsbook-final.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo