Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

382 TIPS Selection LMS or LCMS


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 3,360
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 3,265
382 TIPS Selection LMS or LCMS
Dung lượng: 1.5MB
Xếp trong: ,

382 TIPS Selection LMS or LCMS

lms-selectiontips-f.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo