Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

339 TIPS Implementation LMS or LCMS


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 5,105
Dung lượng: 438.5kB
Số lần xem: 3,494
339 TIPS Implementation LMS or LCMS
Dung lượng: 438.5kB
Xếp trong: ,

339 TIPS Implementation LMS or LCMS

lmstips-implementation.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo