Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

144 Tips on Synchronous e-Learning


người gửi edunet
03-26-2009

Số lần tải: 3,695
Dung lượng: 3.5MB
Số lần xem: 4,146
144 Tips on Synchronous e-Learning
Dung lượng: 3.5MB
Xếp trong: ,

144 Tips on Synchronous e-Learning

synchtips-final.pdf

Lời bình

thuynch viết re: 144 Tips on Synchronous e-Learning
trên 03-27-2009 9:26

Chuyen gia E-LEANING ma cat quang cao hoc qua mang cua WTO cua toi

Bac co biet xin cai tin do kho nhu the nao khong ?

Chan  

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo