Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sơ đồ EMIS của Cục CNTT

Sơ đồ EMIS của Cục CNTT
người gửi edunet
03-29-2009


Số lần tải: 4,820
Dung lượng: 279.7kB
Số lần xem: 6,936
Xếp trong:

Sơ đồ thiết kế hệ thống  thông tin quản lý giáo dục.

Lời bình

thuynch viết re: Sơ đồ EMIS của Cục CNTT
trên 03-30-2009 11:05

Education Management Information  System

Nếu mà chạy chương trinh này  thì là mơ ước của các cơ quan quốc tế ở Việtnam : thông tin phản hồi nhanh về mọi thứ .

I S  OK

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo