Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thập kỷ phát triển giáo dục bền vững


người gửi edunet
03-31-2009

Số lần tải: 2,951
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 4,131
Thập kỷ phát triển giáo dục bền vững
Dung lượng: 2.2MB
Xếp trong: ,

The Decade of Education for Sustainable Development (DESD)

DESD AP newsletter V March 2009.pdf

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo