Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hệ thống quản lý lớp học thông minh. iTALC. Nhớ đọc hướng dẫn tại đây.


người gửi edunet
04-09-2009

Số lần tải: 5,233
Dung lượng: 5.9MB
Số lần xem: 10,705
Hệ thống quản lý lớp học thông minh. iTALC. Nhớ đọc hướng dẫn tại đây.
Dung lượng: 5.9MB

iTALC - Intelligent Teaching And Learning with Computers

italc-1.0.9-bin-win32.zip

Hãy tải thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây:

A tentative manual is available at http://italc.sf.net/italc-manual-20070129.pdf

All iTALC-related documentation is available in the iTALC Wiki.

Bản gốc tại đây: http://italc.sourceforge.net/download.php?step=1

 Hệ thống này na ná NetOp School. Tuy nhiên nó có ưu điểm là mã nguồn mở, miễn phí, chạy trên cả Linux.

 

               I. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt

                   I.1 Giới thiệu iTALC

iTALC (Intelligent Teaching And Learning with Computers) gọi tắt là Hệ thống quản lý lớp học thông minh. Là hệ phần mềm mã nguồn mở miễn phí do cộng đồng phát triển với mục đích cung cấp một công cụ giúp giáo viên có thể xem và điều khiển các máy tính của sinh viên trong mạng. ITALC giúp giáo viên quản lý lớp học , dễ dàng trao đổi với học sinh cũng như trợ giúp từng học sinh mà không cần phải rời khỏi máy tính thông qua một số chức năng :

1.     Trình chiếu màn hình giáo viên và giải thích bằng lời nói cho học sinh.

2.     Cho phép học sinh trình chiếu bài tập trước cả lớp.

3.     Quản lý và kiểm soát được máy học sinh.

4.     Ghi lại bài giảng vào file và chiếu lại cho học sinh.

5.     Trình chiếu movie phục vụ cho công việc học tập của học sinh.

6.     Gửi file cho học sinh.

7.     Thực hiện các bài kiểm tra (viết và tương tác)

                   I.2 Hướng dẫn cài đặt iTALC trên Asianux Desktop 3

Để dùng iTAL:

Máy giáo viên cần cài italc-master và italc

Máy học sinh cần cài italc.

Xin quý vị xem bản hướng dẫn gài đặt bằng tiếng Anh và trên wiki.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo