Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu hướng dẫn sử dụng i-Talc bằng tiếng Anh


người gửi edunet
04-10-2009

Số lần tải: 6,212
Dung lượng: 2.7MB
Số lần xem: 4,176
Tài liệu hướng dẫn sử dụng i-Talc bằng tiếng Anh
Dung lượng: 2.7MB

Tài liệu hướng dẫn sử dụng i-Talc bằng tiếng Anh

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo