Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cập nhật mẫu báo cáo kì thi tốt nghiệp THPT


người gửi edunet
04-13-2009

Số lần tải: 27,234
Dung lượng: 1.8MB
Số lần xem: 6,931
Cập nhật mẫu báo cáo kì thi tốt nghiệp THPT
Dung lượng: 1.8MB

 

- Cục Khảo thí và Kiểm định xin gửi lại các biểu mẫu kèm theo CV 3012/BGDĐT-KTKDCLGD, vì có đính chính lại phần hướng dẫn sau Mẫu M2 (2 dòng cuối trang 37, được đánh dấu màu xanh).
- Kính nhờ cục CNTT update lại trong văn bản đã đưa lên mạng của Bộ.
Trân trọng cảm ơn.
--
Phòng Tổng hợp - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo