Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7


người gửi edunet
04-15-2009

Số lần tải: 27,480
Dung lượng: 763.5kB
Số lần xem: 28,787
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7
Dung lượng: 763.5kB

Adobe Presenter là phần mềm công cụ tạo bài giảng điện tử eLearning rất mạnh.

Dễ dùng.

Mọi giáo viên cần học và dùng.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo