Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bản mới 7/2009: Hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo, lớp học ảo Adobe Connect


người gửi edunet
04-15-2009

Số lần tải: 10,898
Dung lượng: 6.5MB
Số lần xem: 14,767
Bản mới 7/2009: Hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo, lớp học ảo Adobe Connect
Dung lượng: 6.5MB

7/2009: Đây là bản hướng dẫn mới.

Các Sở, các phòng giáo dục, các trường học tham khảo và sử dụng đúng kĩ thuật.

Lời bình

edunet viết re: Bản mới: Hướng dẫn sử dụng phòng họp ảo, lớp học ảo Adobe Connect
trên 04-20-2009 4:59

Xem hình ảnh họp qua mạng giáo dục của Đông Triều, Quảng Ninh và dự giờ giảng trực tuyến tại Cần Thơ:

edu.net.vn/.../64290.aspx

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo