Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn sử dụng LectureMaker (bài soạn bằng tiếng Việt)


người gửi edunet4
04-16-2009

Số lần tải: 13,931
Dung lượng: 16.5MB
Số lần xem: 21,574
Hướng dẫn sử dụng LectureMaker (bài soạn bằng tiếng Việt)
Dung lượng: 16.5MB

CENTEA xin giới thiệu bài hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bài giảng điện tử LectureMaker. Đây là phần mềm của hãng Daulsoft - Hàn Quốc và được Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT Việt Nam) khuyến khích sử dụng để tạo ra các bài giảng điện tử...

Nguồn: http://www.giaovien.net/

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo