Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Ứng dụng Mythware trong Intel Classmate PC


người gửi edunet
04-22-2009

Số lần tải: 3,355
Dung lượng: 5MB
Số lần xem: 4,097
Ứng dụng Mythware trong Intel Classmate PC
Dung lượng: 5MB
Xếp trong: ,

Trong báo cáo này có mô tả việc ứng dụng hệ thống Mythware

Lời bình

traitimco_don83 viết re: Ứng dụng Mythware trong Intel Classmate PC
trên 04-29-2010 12:37

cho em biet cach cai Mythware hoc sinh va cd key cua no

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo