Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

INTEL_DemoVideo.rar


người gửi edunet
04-22-2009

Số lần tải: 3,236
Dung lượng: 25.2MB
Số lần xem: 3,972
INTEL_DemoVideo.rar
Dung lượng: 25.2MB

Lời bình

matkhau viết re: INTEL_DemoVideo.rar
trên 07-02-2009 22:22

loasd

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo