Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng.lme


người gửi edunet
04-29-2009

Số lần tải: 14,982
Dung lượng: 11.1MB
Số lần xem: 18,450
Bài giảng toán mẫu soạn bằng Lecture Maker math_eng.lme
Dung lượng: 11.1MB
Xếp trong: ,

Tham khảo bài giảng toán soạn bằng Lecture Maker

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo