Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm quản lý thư viện nhà trường Greenstone.ppt


người gửi edunet
04-29-2009

Số lần tải: 6,218
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 7,496
Phần mềm quản lý thư viện nhà trường Greenstone.ppt
Dung lượng: 2.2MB

Lời bình

thuynch viết re: HE PHAN MEM Greenstone.ppt
trên 04-30-2009 11:30

ppt

Trời ơi : Tôi là bắng 1 tháng đào tạo nghề ở số 10 Trường Tộ

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo