Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

BAO CAO THU VIEN SO.ppt


người gửi edunet
04-29-2009

Số lần tải: 3,934
Dung lượng: 324.5kB
Số lần xem: 4,852
BAO CAO THU VIEN SO.ppt
Dung lượng: 324.5kB

Lời bình

thuynch viết re: BAO CAO THU VIEN SO.ppt
trên 04-30-2009 11:29

Sao bài này lại có đuôi  ppt .Nó là đuôi gì vậy .

Đủ thứ cái tiến muốn vỡ đầu ?    

Nguyễn Anh Hòa viết re: BAO CAO THU VIEN SO.ppt
trên 04-30-2009 21:04

Ôi trời, đuôi ppt là đuôi của phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint trong bộ MS Office đấy.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo