Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

SIDA_GREENSTONE_ST.ppt


người gửi edunet
05-04-2009

Số lần tải: 3,298
Dung lượng: 1.7MB
Số lần xem: 3,380
SIDA_GREENSTONE_ST.ppt
Dung lượng: 1.7MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo