Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm xử lý âm thanh, audacity-win-1.2.6.exe


người gửi edunet
05-06-2009

Số lần tải: 4,254
Dung lượng: 2.1MB
Số lần xem: 5,644
Phần mềm xử lý âm thanh, audacity-win-1.2.6.exe
Dung lượng: 2.1MB
Xếp trong:

Phần mềm xử lý âm thanh, audacity

Phiên bản win-unicode-1.2.6 chạy ổn định

Mã nguồn mở.

Hỗ trợ khi soạn bài giảng eLearning vì lúc đó, nhu cầu cắt, dán âm thanh cho từng đoạn bài giảng là rất cần thiết.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo