Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Bản mới: Hệ phần mềm Greenstone v3.ppt


người gửi edunet
05-14-2009

Số lần tải: 6,557
Dung lượng: 3.9MB
Số lần xem: 4,266
Bản mới: Hệ phần mềm Greenstone v3.ppt
Dung lượng: 3.9MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo