Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Mô phỏng vật lý - Physics Simulations


người gửi edunet
05-16-2009

Số lần tải: 4,527
Dung lượng: 1.8MB
Số lần xem: 6,850
Mô phỏng vật lý - Physics Simulations
Dung lượng: 1.8MB
Xếp trong:

Mô phỏng vật lý - Physics Simulations

Dành cho Vật lý  THPT.

Physics Simulations is a software design to teach you high-school physics. This projects reveals the power of ICT to simulate processes and calculates complicated quantities so that education becomes easier.

Hình ảnh:

 

Thí dụ: Lớp bán dẫn phân cực ngược trong phần diod bán dẫn

 

Requirements:

· VB Runtime - included in installation

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo