Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

pa450e.zip


người gửi edunet
05-16-2009

Số lần tải: 1,898
Dung lượng: 4.6MB
Số lần xem: 3,170
pa450e.zip
Dung lượng: 4.6MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo