Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Canada: Quy định về máy tính cầm tay được đem vào phòng thi


người gửi edunet
05-17-2009

Số lần tải: 1,699
Dung lượng: 68.9kB
Số lần xem: 3,314
Canada: Quy định về máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
Dung lượng: 68.9kB

Tham khảo Quy định của nước ngoài: British Columbia

Tuần này Bộ sẽ kí văn bản Quy định mới về máy tính cầm tay cho các kỳ thi 2009.

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo