Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Quy định về máy tính được sử dụng trong phòng thi 2009

Quy định về máy tính được sử dụng trong phòng thi 2009
người gửi edunet
05-19-2009


Số lần tải: 11,532
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 13,518

Xin tải về văn bản 4063

Quy định về máy tính được sử dụng trong phòng thi 2009.

---------------------------------------

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________________

Số   4063/BGDĐT-CNTT

V/v danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

 

-       Các Sở Giáo dục và Đào tạo

-       Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng;

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009  như sau:   

         a) Về nguyên tắc:

Theo đúng Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, các máy tính tay được phép đem vào phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 là các máy tính:

-         Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …)

-         Không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

b) Danh sách cụ thể là:

Các máy tính cầm tay thông dụng, làm được các phép tính số học đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia, khai căn, …), các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt (ln, exp,...); Các máy tính cầm tay thông dụng đáp ứng là:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A,  FX 500 MS, FX 500 ES,

           FX 570 MS, FX 500 VN Plus, FX 570 ES;

VinaCal 500MS, VinaCal 570 MS

Vietnam Calculator VN-500RS;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720;

          Thông báo này được gửi qua e mail tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường ĐH, CĐ, TCCN để thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Cục KTKĐCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra, Cục CNTT (để thực hiện);

-         Website Bộ;

-         Lưu VT, Cục CNTT.

 

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 Đã ký

 

 

Bành Tiến Long

 

Lời bình

thuynch viết re: Quy định về máy tính được sử dụng trong phòng thi 2009
trên 05-19-2009 16:28

Bác thông báo chậm quá, họ nhập khẩu  máy tính nhầm mác rồi .

Khó bán cho học sinh .

Trời ơi :phí công theo dõi thông tin .

Cái này cũng phải  gửi cho các nhà kinh doanh và sản xuất thàng hóa cho Trẻ em .  

Tôi xem ở trang Web của  U NI CE F họ quy định hàng hóa đấu thầu cho các dự án tài trợ kỹ lắm

năm 2005 trên tòan cầu là trên 1 tỷ U S D U NI CE F  đấu thầu mua và tài trợ cho TE .

Xem http: //www.UNIC E F . O r g

Họ làm việc theo quy chế của WTO bán cặp , bán sách ,but ,đồ chơi ... đều có tiêu chuẩn hàng hóa .  

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo