Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn nối camera vào Adobe Connect


người gửi edunet
05-26-2009

Số lần tải: 5,131
Dung lượng: 3MB
Số lần xem: 5,567
Hướng dẫn nối camera vào Adobe Connect
Dung lượng: 3MB

Hướng dẫn nối camera vào Adobe Connect

qua bộ chuyển đổi Easycap, Pinacle....

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo