Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Skype 3.8 để chạy tốt với HiDef conferenecing


người gửi edunet
05-28-2009

Số lần tải: 1,228
Dung lượng: 21.3MB
Số lần xem: 2,580
Skype 3.8 để chạy tốt với HiDef conferenecing
Dung lượng: 21.3MB
Xếp trong:
A: We have tested and recommend using version 3.8 for the best participant experience (earlier versions 3.2 and 3.6 can be used as well). Note: Skype version 4.0 is currently not supported and will not work.


© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo