Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter của gv Hoàng Ngọc Cảnh


người gửi edunet
05-28-2009

Số lần tải: 113,453
Dung lượng: 1.1MB
Số lần xem: 17,631
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter của gv Hoàng Ngọc Cảnh
Dung lượng: 1.1MB
Xếp trong:

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter của gv Hoàng Ngọc Cảnh

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo