Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DeCtNga_CNC_M640.pdf


người gửi admin
06-04-2009

Số lần tải: 921
Dung lượng: 188.4kB
Số lần xem: 1,931
DeCtNga_CNC_M640.pdf
Dung lượng: 188.4kB

Đề thi chính thức môn tiếng Nga - Hệ Chuẩn và Nâng cao

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo