Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro


người gửi qtngoc
06-17-2009

Số lần tải: 2,680
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 3,794
The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro
Dung lượng: 1.3MB
Xếp trong:

The Insider's Guide to Becoming a Rapid E-Learning Pro

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo