Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hỗ trợ mở các tệp Office 2007 bằng những phiên bản Office cũ hơn


người gửi admin
06-17-2009

Số lần tải: 3,168
Dung lượng: 38.6kB
Số lần xem: 4,648
Hỗ trợ mở các tệp Office 2007 bằng những phiên bản Office cũ hơn
Dung lượng: 38.6kB
Xếp trong:

Bằng cách cài đặt gói tương thích, thêm vào Microsoft Office 2000, Office XP, hay Office 2003, bạn sẽ có thể mở, chỉnh sửa, và lưu các tập tin  Word, Excel, và PowerPoint 2007.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo