Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Cabri 3D


người gửi edunet
06-20-2009

Số lần tải: 2,873
Số lần xem: 5,439
Cabri 3D
Xếp trong:

 

Français English English Español

Cabri 3D v2

DOWNLOAD CABRI 3D

Evaluation version

Cabri 3D v2 evaluation version offers complete features for 30 days from installation. Once the 30 days period has expired it will operate in restricted mode (15mn sessions, save, print and copy/paste unavailable).

Windows
Vista / XP / 2000 / ME / 98 / NT4
Mac OS 
10.3 and +
Cabri 3D v2 2.1.2 (40.9 Mb) Cabri 3D v2 2.1.2 (47 Mb)

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo