Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Equipping Your Home Recording Studio


người gửi edunet
06-28-2009

Số lần tải: 2,705
Dung lượng: 4.8MB
Số lần xem: 3,941
Equipping Your Home Recording Studio
Dung lượng: 4.8MB
Xếp trong:

 

Equipping Your Home Recording Studio

Tài liệu giới thiệu trang thiết bị ghi âm tại gia đình

http://www.audiomasterclass.com/warehouse/index.cfm?id=dkakpvq14mrp2nj3

http://www.audiomasterclass.com

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo