Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

website s4u


người gửi edunet
07-02-2009

Số lần tải: 1,399
Số lần xem: 2,842
website s4u
Xếp trong:
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo