Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

http://download.com.vn/


người gửi edunet
07-02-2009

Số lần tải: 2,590
Dung lượng: 115kB
Số lần xem: 5,913
http://download.com.vn/
Dung lượng: 115kB
Xếp trong:
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo