Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

http://download.cnet.com/windows/


người gửi edunet
07-02-2009

Số lần tải: 1,801
Số lần xem: 4,113
http://download.cnet.com/windows/
Xếp trong:
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo