Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Dapan-vatly-A.pdf

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn

người gửi admin
07-05-2009

Số lần tải: 13,824
Dung lượng: 115.7kB
Số lần xem: 8,522
Dapan-vatly-A.pdf
Dung lượng: 115.7kB

Lời bình

Nguyễn Văn Giang viết re: Dapan-vatly-A.pdf
trên 07-07-2009 14:25

cảm ơn vì những gì edu đã làm cho em :D

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo