Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

De-Vatli-A_M257.pdf

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn

người gửi admin
07-05-2009

Số lần tải: 5,085
Dung lượng: 288kB
Số lần xem: 3,322
De-Vatli-A_M257.pdf
Dung lượng: 288kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo