Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn kết nối điện thoại


người gửi edunet
07-06-2009

Số lần tải: 4,901
Dung lượng: 1.2MB
Số lần xem: 5,383
Hướng dẫn kết nối điện thoại
Dung lượng: 1.2MB

Hướng dẫn kết nối điện thoại phục vụ họp qua đàm thoại 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo