Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

ICT for higher education 2009


người gửi edunet
07-06-2009

Số lần tải: 6,440
Dung lượng: 607.1kB
Số lần xem: 3,550
ICT for higher education 2009
Dung lượng: 607.1kB
Xếp trong: ,
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo