Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DeDiaCCt.pdf


người gửi admin
07-10-2009

Số lần tải: 6,168
Dung lượng: 243.1kB
Số lần xem: 3,758
DeDiaCCt.pdf
Dung lượng: 243.1kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo