Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

DeNgaDCt_M379.pdf


người gửi admin
07-10-2009

Số lần tải: 857
Dung lượng: 263.8kB
Số lần xem: 1,613
DeNgaDCt_M379.pdf
Dung lượng: 263.8kB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo