Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Một số tài liệu về SCORM của docebo


người gửi edunet
07-19-2009

Số lần tải: 3,077
Số lần xem: 5,058
Một số tài liệu về SCORM của docebo

http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&op=docs&pi=5_4&folder=8

Download docebo e-learning lms cms
Type Filename Description Hits
flash_sample.zip flash_sample.zip Read description flash_sample.zip  ( 13834 )
robodemo_ sample.zip robodemo_ sample.zip Read description robodemo_ sample.zip  ( 8971 )
scormpackage.zip scormpackage.zip Read description scormpackage.zip  ( 10164 )
scorm_ manual_ENG.pdf scorm_ manual_ENG.pdf Read description scorm_ manual_ENG.pdf  ( 12367 )
scorm_ manual_ITA.pdf
Read description Scorm manual  [ITA] Descrizione breve  ( 10539 )

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo