Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

e Learning how to start (Docebo)


người gửi edunet
07-19-2009

Số lần tải: 8,494
Dung lượng: 475.5kB
Số lần xem: 5,280
e Learning how to start (Docebo)
Dung lượng: 475.5kB
Xếp trong:

 

English language Lingua italiana
Torna all'Home Page Docebo.com

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo