Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

eLearning eVolution


người gửi edunet
07-19-2009

Số lần tải: 2,622
Số lần xem: 4,621
eLearning eVolution
Xếp trong:
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo